Еко Градба

Долго време пред да започне трендот на еко градби, Туто-Тефик почна да прави градби од еколошки и природни материјали користејќи камен, дрво и кал. Тој исто така реставрираше дел од старите куќи во селото кои може да се посетат. Хотел Туто ја нуди можноста за одржување семинари за еко градби и реставрирање.