Јанче, 1254 Јанче, Ростуше, Македонија

Традицијата повикува

Изградени од дрво и кал